Упродовж останніх 10 років, у зв’язку з погіршенням економічної та політичної ситуації в Україні, масовий виїзд наших громадян за кордон не припиняється. Невгамовна віра людей у те, що «там» краще, допомагає їм здолати всі перешкоди на шляху до інтеґрації в новому та незнайомому європейському суспільстві. Кількість людей, що їдуть в Іспанію і зараз є значною. Отже, цього разу я не буду вигадувати законів, а просто познайомлю читача з деякими іспанськими законами, які можуть знадобитися вам у майбутньому.
Ті, хто залишаються удома, сміливо можуть пропустити цю статтю. Вона цікава тільки майбутнім іспанцям.
Наведемо декілька прикладів. Майже рік назад на території Європейського Союзу було заарештовано злочинну групу із 32 осіб, сформовану з колишніх громадян СНГ. Чотирнадцять з них були затримані в Іспанії, вісім – у Португалії, шестеро – в Угорщині і четверо – у Польщі та Словаччині. Звинувачення – злочини проти прав громадян, організаціїя злочинного угрупування, трудова та сексуальна експлуатація, збут підробних паспортів.

2 грудня 2009 року в Іспанії в містечку Кальдас заарештували громадянина Польщі, який перебував у міжнародному розшуку. Звинувачення – виготовлення та збут підробних європейських паспортів та інших документів, участь в організації незаконних перетинів кордону громадянами України. Ціновий тариф залежав від послуг і становив від 2000Є до 5000Є.

У січні 2009 року аґенти поліції міста Аліканте (Іспанія) затримали 19 громадян українського, російського та іспанського походження. Проти них було висунуто звинуваченння у фальсифікації документів та передаванні хабарів посадовим особам, з метою швидшого отримання документів громадянами іноземних країн. Майже всі, хто одержав папери таким чином, були незабаром ідентифіковані. За статистичними даними минулого року на території ЄС було затримано 367 осіб з підробленими паспортами, переважна більшість з них не мала нічого спільного з криміналом – звичайні робітники, дуже погано обізнані з місцевими законами.

Уже потім на проведених прес-конференціях поліція відзначала дивну закономірність, – потерпілі були переконані, що за наявності певної кількості грошових знаків здобути європейське громадянство не така вже й складна операція. І тому позичали в родичів та знайомих, продавали квартири, хати та землі. Зустрічалися персонажі, які платили по 5000Є за легалізацію в Італії та Іспанії ще навіть не перетнувши український кордон. Закономірно виникає запитання, як у наш вік інтернету, телебачення та преси, коли інформацію можна почерпнути з будь–якого джерела, ще можливе існування подібних феноменів?

Саме для моїх співвітчизників, які мають намір мандрувати світом у пошуках кращої долі, я переклав деякі статті з іспаньського закону про еміґрацію, реґламент головного закону 4/2000 від 11 січня про права та свободи іноземців в Іспаніі та їх соціальну інтеґрацію, статті про амністію громадян іноземного походження, які підлягають депортації.
Протягом трьох місяців після вступу в дію цього реґламенту підприємці чи роботодавці, які мають намір прийняти на роботу іноземця, можуть просити про надання робітнику первинного дозволу на роботу за наймом з прожиттям в Іспанії і дотриманням певних умов:

а) робітник має бути прописаний в одному з муніципальних органів щонайменше за 6 місяців до вступу в силу цього реґламенту і перебувати в Іспанії на момент подання прохання;
в) робітник з наймачем повинні підписати контракт із найму на роботу, початок дії якого обумовлений вступом в силу дозволу на резиденцію з правом роботи в Іспанії; контрактом про найом роботодавець зобов’язується зберегти за робітником його місце праці протягом щонайменше півроку, незалежно від типу і варіантів контракту;
у будівельному секторі і сфері обслуговування вищезазначене зберігання місця роботи може бути продовжене на термін часу до 12 місяців; у випадку, якщо робітник зайнятий неповний робочий день, зберігання за ним місця роботи має бути продовжене пропорційно скороченню робочого дня, обумовленого в контракті, в межах вимог, встановлених Міністерством праці;
с) для отримання дозволу повинні бути дотриані вимоги статті 50 чинного реґламенту за винятком параграфів а),в).

Стаття 50
1.
с) підприємства-наймачі мають бути у встановленому порядку зареєстровані у службі соціального страхування і належним чином виконувати свої платіжні обов’язки перед нею, так само як і перед податковими органами; Як обумовлено статею 51, у наймача можуть бути затребовані його підтвердження спроможності як роботодавця;

d) вимоги, обумовлені в контракті, мають відповідати нормам виробничого законодавства для того роду діяльності, яким буде займатися робітник;

e) кваліфікація робітника має відповідати виконуваній роботі;

f) робітник не може бути судимим (або перебувати під слідством) у країні, з якої він прибув, за статтями, аналоги яких містяться в іспанському законодавстві.

2. Із дотриманням вищеназваних вимог (див. а, в) дозвіл на роботу та проживання в Іспанії можуть просити особи, які працюють у секторі надання послуг по господарству та зайняті неповний робочий день, або ті, хто працює на кількох господарів. Для цього вони мають бути зареєстровані у службі соціального страхування як робітники, що приходять працювати в дім і мають загальну трудову зайнятість не менше 30 годин в тиждень. Місця роботи для таких претендентів на резиденцію мають зберігатися на термін не менше як 6 місяців.
Робітники, які працюють в домі і мають одного господаря, можуть просити резиденцію на загальних умовах, як і робітники підприємств, при умові дотримання зазначених вище вимог.

3. Окрім обумовлених цим реґламентом місць приймання прохань про резиденцію, міністерство суспільного управління може доручити прийом документів від еміґрантів іншим юридичним установам.

4. Прохання з амністії розглядаються першочергово. Подання прохання про резиденцію за амністією передбачає припинення розгляду всіх поданих раніше прохань про резиденцію.

5. Наймач по закінченні розгляду справи буде поінформований про прийняте рішення. Найманий працівник інформується особисто. У разі прийняття позитивного рішення по справі, воно вступить у силу тоді, коли протягом місяця з моменту повідомлення про рішення робітник з контрактом буде зареєстрований у службі соціального страхування. Повідомлення про позитивне рішення передбачає одночасно призначення розміру держмита, яке встановлюється додатком до основного закону 4/2000.

6. Із моменту реєстрації у службі соціального страхування починається річний термін відрахунку дії резиденції. Якщо протягом місяця з моменту повідомлення про появу рішення не буде здійснена реєстрація у службі соціального страхування, рішення про отримання прав на роботу і проживання втрачає силу. У цьому випадку наймач і працівник будуть опитані з причин невиконання трудової угоди і попереджені, що у випадку відсутності пояснень чи необґрунтованості причин, у розгляді прохання їм буде відмовлено.

7. У місячний термін з моменту вступу дозволу в силу іноземний робітник повинен звернутися в еміґраційне відомство для отримання картки-посвідчення, термін дії якої відповідає вказаному у дозволі на роботу та проживання.

Стаття 45. Дозвіл на тимчасову резиденцію (посвідку на проживання) в особливих обставинах.
1. Згідно зі статтею 31 головного закону 4/2000 від 11 січня у зв’язку з особливими обставинами можливе отримання дозволу на тимчасову резиденцію іноземцями, які перебувають в Іспанії.

2. Резиденцію можуть отримати :
а) іноземці, які мають постійне місце роботи і можуть довести своє постійне перебування в Іспанії на термін часу не менше трьох років, які не мають судимостей у своїй країні і продемонструють стаж роботи не менше ніж один рік;
в) іноземці, які можуть довести постійне перебування в Іспаніі протягом мінімум трьох років, відсутність судимостей в Іспанії, а також у країні, з якої походять, які мають робочий контракт, підписаний робітником і наймачем, тривалість якого на момент заяви буде не меншою ніж один рік, або мають членів родини з постійною резиденцією і мають офіційне підтвердження від муніципальної ради про постійне місце проживання та соціальну інтеграцію; у випадку родини йдеться лише про подружні пари і прямих родичів.

3. Діти, батько або мати яких – іспанського походження. Резиденцію можуть отримати ті, хто підпадає під статтю про міжнародний захист, і яким міністр зовнішніх справ, за дорученням міжміністерської комісії у справах притулку, дозволив прожиття в Іспанії як переміщеним особам (відповідно до статті 17.2 закону 5/1984 від 26 березня, який регулює права на притулок і умови біженців, у термінах, передбачених статтею 31.3); таким самим чином можна отримати дозвіл на тимчасову резиденцію у випадках, передбачених статтями 31.4 та 34.1 реґламенту щодо застосування закону 5/1984 від 26 березня, який регулює право притулку і умови біженців.

4. Можливо отримати дозвіл на резиденцію за гуманістичними підставами у таких випадках:

а) іноземці, які стали жертвами злочинів, визначених статтями 311 і 314 кримінального кодексу, скоєних за обтяжуючих обставин, з мотивів расистських, антисемітських чи іншого типу дискримінацій, зазначених статтями 22.4 кримінального кодексу, чи злочинів насилля у родинному оточенні, в термінах передбачених законом 27/2003 від 31 липня, що регулюється законом «Про порядок захисту жертв домашнього насильства», завжди, коли був оголошений вирок з вищеперелічених злочинів;

в) іноземці, які раптово постраждали від тяжких захворювань і внаслідок цього потребують спеціальної медичної допомоги, яку неможливо отримати у країні, звідки вони походять, і факт ненадання допомоги може спричинити ризик для здоров’я та життя людини; для підтвердження вищевказаного необхідна довідка, оформлена відповідним уповноваженим медичним представником;
с) іноземці, які можуть довести, що їх відсилання додому становить небезпеку для них і їх сімей, і які виконають усі формальності для отримання дозволу на тимчасову резиденцію або на резиденцію та роботу.

5. Незалежно від того, що встановлено у вищеподаних параграфах, можливо отримати посвідку на проживання особам, які співпрацюють з адміністративною владою, податковими органами, поліцією та органами правосуддя, або при наявності державного інтересу чи національної безпеки, які обґрунтують необхідність на дозвіл резиденції (посвідки на проживання). На цій підставі вищезазначені організації можуть просити компетентні інстанції про надання дозволу на проживання чи на проживання та роботу для особи, яка перебуває в таких обставинах.

Всюди добре, де нас немає. Не сподівайтеся, що в Іспанії вам відразу буде тепло і добре. Але, якщо ви все ж наважилися їхати, маю надію, що цей іспанський ЛІКНЕП стане вам у нагоді.

Юрист Утопіст